FAKTURAFLOW

ediva åbner for en bred vifte af muligheder, det at indlæse scannede fakturaer er kun en lille del af de funktioner der letter hverdagen i jeres virksomhed. Grundpakken i sig selv indeholder alle funktionerne til, at gøre behandlingen af bilag og dokumenter lettere, men her stopper mulighederne ikke. Der findes et bredt udvalg af moduler til at dække alle dine behov, også dem du ikke vidste du havde, læs vores reference historier og se hvordan andre har udnyttet ediva fuldt ud. Der udvikles løbende nye moduler samt udvidelser til eksisterende moduler og grundpakken for at gøre dine arbejdsgange så enkle som muligt, disse er tilgængelige ved frigivelse for alle og er med til, at rykke grænserne for hvad man mente var muligt med elektronisk dokumenthåndtering og fakturaflow.

Fakturaflow

Funktionaliteter

Fakturahåndteringssystem
Fakturahåndtering

ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk fakturahåndtering!

Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet er funktionerne til at gøre behandlingen af bilagene lettere til stede.
Naturligvis kan systemet udvides til at gøre hverdagen endnu lettere, ikke kun for jeres medarbejdere, men også for det administrative personale, og vi udvikler hele tiden nye måder at løse besværlige opgaver på.

Læs mere
OCR Fritekstsøgning

Hvem, hvad eller hvor?

Genfinding af et dokument alene ud fra ganske få kriterier, kan være en næsten uoverskuelig opgave. Med OCR fritekstsøgning er det hurtigt, at genfinde dokumentet ud fra ét eller flere stikord!

Læs mere
OIO XML & OIO UBL

Vil I afskaffe papir tyranniet?

Vil I gå det offentlige i bedene og benytte samme lette og overskuelige format for modtagelse af faktura og anden dokumentation.

Læs mere
Autovidersend

Hvem skal godkende/modtage hvad?

Bruger I for mange ressourcer, på at finde den rette medarbejder til at godkende/modtage specifikke fakturaer/dokumenter?

Læs mere
Aftale & Kontraktstyring

Igen Igen og Igen!

Bruger I ressourcer på, at gentaste de samme fakturaer, fra de samme kreditorer gentagende?
Dette kan ediva automatisere væsentligt!

Læs mere
Profilstyret Kontering

For mange gange fat i det samme bilag?

Ofte er det en lang og ressourcekrævende arbejdsgang fra modtagelse til betaling af fakturaer. Denne proces kan optimeres væsentligt!

Læs mere
Sprog

Brug for at tale flere sprog!

Flere og flere firmaer bryder landegrænserne, og åbner kontorer i udlandet.

Læs mere

Med ediva elektronisk fakturahåndtering sparer I op til 80% af tiden med håndtering af fakturaer og minimerer risiko for fejl.