Profilstyret kontering

For mange gange fat i det samme bilag?

Ofte er det en lang og ressourcekrævende arbejdsgang fra modtagelse til betaling af fakturaer. Denne proces kan optimeres væsentligt!

 

Vil I kontere i en og samme arbejdsgang?

Ønsker I, at jeres brugere skal kontere bilagene, når de alligevel har dem fremme på skærmen?
Har I med profilstyret kontering mulighed for at lette denne arbejdsproces.

Profilstyret kontering giver mulighed for at tildele specifikke brugerprofiler udvalgte konti til kontering inden for deres godkendelses kompetencer. Dette letter konteringen og giver bedre overblik. De kan dog altid vælge, at se alle konti.

Der er også mulighed for at lægge kontrol på de enkelte brugerprofiler, der definere hvilke medarbejdere der må godkende, hvor store indkøb. Er indkøbets beløb over medarbejderen eller afdelingens kompetence for godkendelse, sendes dette videre til en forud defineret godkender profil.

På denne måde kan I sikre at fx: En afdelings personale kun kan kontere bilag på de finanskonti, der har noget med afdelingens indkøb at gøre. Samt at de ikke overstiger en forud defineret beløbsramme.
Dette minimerer risiko for fejl og sparer gentagne rutiner for jeres medarbejdere.

Fakta

  • Kontrol og kontering i samme arbejdsproces
  • Kontrol af beløbsrammer for indkøb
  • Overskuelige konterings muligheder
  • Minimering af fejl muligheder
  • Minimere rettelser af fejlkontering

Med ediva elektronisk fakturahåndtering sparer I op til 80% af tiden med håndtering af fakturaer og minimerer risiko for fejl.