ai capture

Effektivisere manuelle, ressource krævende processer!

Capture automatiserer arbejdsgangene med scanning, fortolkning og arkivering af fakturadata.
Uanset hvordan fakturaerne kommer ind i din virksomhed – på papir eller i elektronisk form – så fanger Capture intelligent den vigtige information og validerer den.

ediva Capture er med til at effektivisere manuelle, ressource krævende processer eksempelvis til fakturahåndtering med scanning, fortolkning og arkivering af fakturadata. Uanset hvordan fakturaerne kommer ind i virksomheden – på papir eller i elektronisk form – så udtrækker ediva Capture intelligent den vigtige information og validerer den ud fra et foruddefin­eret regelsæt.

Andre typer af dokumenter kunne være Kundeordre – ediva Capture aflæser den information du har brug for, og sender den automatisk til dit administrative system. Behandlingstiden forkortes, og ordrebekræftelserne går hurtigtere. Det giver jer en konkurrencefordel og mulighed for, at sænke de administrative omkostninger.
ediva Capture er 100% webbaseret.

fordele

Automatisk datafangst af data fra fakturaer, integreret direkte i ediva - kan også fange data fra andre dokumenttyper, følgesedler, indkøbsordre m.fl.

  • Minimering af tastefejl, hurtigere proces af forretningsdokumenter og arkivering

  • Kan også håndterer andre dokumenter, eks. følgeseddel som skal tilknyttes en faktura i samme arbejdsgang som afløftningen af data

  • Digitalisering af indkommende fakturaer giver en mere effektiv fakturabehandling i virksomheden og det sparer tid

  • Integreret med alle gængse ERP systemer eller andre virksomhedssystemer

  • Capture håndterer også flere selskaber i et og samme view.


Med ediva elektronisk fakturahåndtering sparer I op til 80% af tiden med håndtering af fakturaer og minimerer risiko for fejl.