Løsninger

Kunde
Løsninger

Herunder finder I et udvalg af ediva kunde cases, disse virksomheder bruger alle ediva Grundpakke, men har forskellige eller ingen tillægs moduler.

Har vi ikke i vor case oversigt nogen virksomhed der matcher i forhold til jeres behov, er I velkommen til at kontakte os og vi vil prøve at finde en refference der matcher jeres virksomhed.

Virksomheds løsninger

Inwido Denmark er en del af Europas største vindues selskab

Inwido Denmark havde et ønske om at effektivisere
deres fakturaflow, så de skiftede fra en løsning med manuel indtastning af faktura informationer, til en automatiseret capture løsning med automatisk afløftning af data fra de indkomne fakturaer.

Inwido Denmark har med ediva elektronisk
fakturahåndteringsløsning også fået implementeret modulet indkøbsmatch, hvor ediva automatisk går ind og matcher indkøbsordrer fra ERP med fakturaerne som modtages og herefter matches der automatisk, således at godkendere og bogholderiet sparer meget tid på at tjekke dette manuelt.


"Ediva er meget brugervenligt, både for bogholderiet og for de almindelige brugere. Vi har fået en skræddersyet løsning tilpasset til vores systemer"
HEIDI VESTERGAARD ANDERSEN – BOGHOLDERI

er eksperter i erhvervs- og industribyggeri

Susanne hos Dansk Halbyggeri er en tilfreds bruger af edivaCapture software!

Det er hun bl.a. fordi, at hun har fået mere tid til andre opgaver i virksomheden end, at indtaste  oplysninger udfra kreditorfakturaer, som ediva Capture idag håndterer for Susanne!


"Nu bruger jeg kun halv så meget tid på kreditorfakturaer som jeg gjorde før – dvs. en tidsmæssig besparelse på 3-4 timer pr. uge!"
SUSANNE OVERBYE – RECEPTIONIST

Menneske før maskine

VP Maskinfabrik A/S og VP Stål A/S bruger idag C5 som ERP system, hvor de registrer de fleste indkøb via indkøbsordrer.

Målet for VP Maskinfabrik A/S og VP Stål A/S var at optimere denne proces omkring indtastning af oplysninger fra indkøbsordrer samt fakturaer, dette tager det elektroniske fakturahåndteringssystem ediva sig nu af.

Ediva fanger idag alle pdf fakturaer som fremsendes pr. mail til VP Maskinfabrik A/S og VP Stål A/S og afløfter automatisk de relevante data fra fakturaer og indkøbsordrer, de leverandører som stadig sender som papir, bliver herefter indscannet til ediva fra virksomhedens multifunktionsmaskine.


"Jern- & Metal branchen har igennem flere år været igennem effektiviseringer i produktionen og nu er tiden kommet til effektiviseringer i administrationen.
HANNE PEDERSEN - CFO


Med ediva elektronisk fakturahåndtering sparer I op til 80% af tiden med håndtering af fakturaer og minimerer risiko for fejl.